Česká moderní ilustrace

date of exhibition: 1985
institution: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
type of exhibition: kolektivní