Tvůrčí skupina Říjen

date of exhibition: 1962/? - 1962/03/26
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní