Zdeněk Chotěnovský: Plakát, grafika

date of exhibition: 1962/02/09
institution: Biologické ústavy ČSAV
type of exhibition: autorská