České moderní malířství (II): Dvacátá léta - ze sbírek Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 1983/05/17 - 1983/07/03
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní