Česká kresba 19. století

date of exhibition: 1987
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní