Pole rezonance: Václav Boštík - Petr Dub - Vladimír Škoda

date of exhibition: 2016/09/29 - 2016/11/27
institution: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
type of exhibition: kolektivní