Dagmar Šubrtová: Salve vale

date of exhibition: 2015/01/10 - 2015/02/06
institution: Galerie města Blanska
type of exhibition: autorská

notes:
-
Název výstavy odkazuje k místnímu jménu Vallis baptismi – Křtinské údolí (údolí křtu), k němuž se váže legenda, že tu pohané přijímali křest z rukou Cyrila a Metoděje. Poutníci na jedno z nejstarších poutních míst přicházeli po tisících a na skále, u níž odkládali poutnické hole, je vítal latinský nápis „Salve“ (Buď zdráv) a pozdrav „Vale“ na rozloučenou.
Autorka pro instalaci zvolila site specific přístup. Součástí výstavy byl i průzkum okolí Blanska. Jako určující nakonec ukázala několikahodinová návštěva lokality, Býčí Skály, jeskyně, kde první paprsek slunce vstoupí do Předsíně o jarní rovnodennosti po půl roce „tmy“.
Instalace Dáši Šubrtové evokovala záhrobní chrám. Tmavá část v hlavní prostoře galerie odhalovala, jen díky skromnému osvětlení, instalaci sloupů, dále sochy vejce, madony a dvojčat (Válovek). Menší výstavní sál byl napoak naplněn intenzivním umělým světlem. Zde byly také instalovány objekty potažené černým sametem s výšivkami hvězd. Šlo o fragmenty jeskyně pomyslně vyňaté z prostoru Býčí skály, kde autorka spatřila hvězdy, v podobě kapek a krystalů kalcitu, jako odpověď na otázku ze starobylého textu pocházejícího z rakve pozdní egyptské doby: Co když je pod zemí hvězdná obloha? Tento text a další texty se kterými autorka pracovala, čerpala z knihy Václava Cílka Orphevs o ponorných řekách. Úryvky odkazují k představě Země jako Velké matky a k obrazu podzemí, v němž je celá hvězdná obloha.
Vstupem do instalace jsme obrazně vstoupili do jeskyně, lůna Matky Země, kde se z víru obrazů vynořily fragmenty podzemní paměti a její strážci stíny. Sochařka tu pracovala s archetypy, které nikdy nebyly jednoduchými a přímými modely umění, ale od začátku tvorby jako původní formy působí.
Mýtopoetická konstrukce podzemní paměti Dagmar Šubrtové vytvořená z kontrastu světla a tmy, strohých tvarů skulptur a pracných ručně vyšitých bílých bodů (hvězd) do velkých formátů sametu pokládala návštěvníkům otázku, jaké obsahy a znaky z podzemní temnoty umělkyně „vynáší na světlo“.
Radoslava Schmelzová (upraveno), galerie.blansko.cz