David Možný: CMYK

date of exhibition: 2016/11/29 - 2016/12/20
institution: Galerie NoD
type of exhibition: autorská

notes:
Video NoD

David Možný, autor video animací a video instalací se zapsal divákům do podvědomí dnes již kultovním projektem Rahova (2008), který byl zastoupen na mnohých českých a zahraničních výstavách a festivalech. Je též znám jako autor videoklipů a s hudebníky spolupracuje i jako VJ.

Jedním z posledních projektů je instalace Sleepless (2015). V rozsáhlé variabilní instalaci je divák vtažen do snového prostředí speifických interiérů, jejichž charakter je často přisuzován a vykládán ve spojitosti s filmem Shining Stanleyho Kubricka. Možný zde kombinuje kulisy reálných objektů s video projekcemi.

Pro galerii Video NoD autor připravil 360° panoramatickou video animaci, která čerpá a pracuje s obrazovým materiálem publikací propagandistické literatury 70.let (DDR, ČSSR). Možný záměrně vizualizuje detail soutiskových barev, tím vzniká zvláštní efekt pohybující se vytištěné fotografie s prostorovou hloubkou násobený nazvětšovaným ofsetovým rastrem.