Jan Hála

date of exhibition: 1980/02/20 - 1980/04/03
institution: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech
type of exhibition: autorská