České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 1987/11/05 - 1988/01/17
institution: Galerie Slováckého muzea
type of exhibition: kolektivní