Milada Zýková

date of exhibition: 1983
institution: Závodní klub ROH 1. brněnské strojírny ZKG
type of exhibition: autorská