Jan Rambousek: Grafika, kresby

date of exhibition: 1973/02/21 -
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: autorská

notes:
Vástava byla pořádána u příležitosti 25. výročí Vítězného února.
Na vernisáži vystoupili členové Karlovarského smyčcového kvarteta, po skončení vernisáže se konala v klubovně galerie beseda s umělcovou dcerou dr. E. Bužgovou o sociální grafice mezi dvěma světovými válkami a umělcově životě a díle.