Bedřich Novotný

date of exhibition: 2002/09
institution: Bývalá reálka Pardubice
type of exhibition: autorská