Česká kniha na přelomu devatenáctého a dvacátého století

date of exhibition: 1983
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní