City Utopia – Metabolika budoucnosti / City Utopia – Metabolics of Future

date of exhibition: 2016/08/23 - 2016/09/18
institution: Galerie kritiků
type of exhibition: kolektivní

notes:

Výstava představuje multimediální vizi životního prostředí, koncipovanou jednak na pomezí reality a virtuality, jednak na základě konkrétních aktivit ve vybraných lokalitách americké a české metropole. Klade si otázku, jak funguje organizace architektury a prostoru v kontextu historicko-společenské paměti vybraných míst a objektů, a jak se jejich současná funkce vyrovnává s požadavky člověka na jeho práci, svobodný pohyb a kreativní vnímání.The exhibition introduces a multimedial vision of the life environment, conceived on the boundary of reality and virtuality, then on the basis of concrete ativities at the selected places of the American and Czech metropolis. It poses a question, how the organisation of architecture and space functions in the context of the historical—social memory of the selected localities and objects, and how their today function meets the man´s requirements for the work, free movement and creative perception.