Milan Guštar: Možná elipsu

date of exhibition: 2016/06/23 - 2016/10/22
institution: Školská 28 - Bílá nástěnka
type of exhibition: autorská

notes:
Interaktivní generativní kinetická intermediální site-specific instalace.