Pavel Mára: První a poslední?

date of exhibition: 2011/10/07 - 2011/10/22
institution: Artinbox Gallery
type of exhibition: autorská

notes:
Fotografie Pavla Máry aplikované na filmové fólie, kov i sklo z počátků autorovy tvorby, jež vystavuje galerie Artinbox, jsou konfrontovány s jeho nejnovějšími díly vytvořenými prostřednictvím digitálních technologií. Také jedny z prvních Márových fotografií z konce 60. let, jimiž se prezentoval u přijímacích zkoušek na FAMU, a které se v 80. letech staly podklady těchto aplikací, se zde potkají s jeho posledními pracemi, dokončenými před několika týdny. Co mají společného? Cesta po spirále jako téma výstavy k autorovu životnímu jubileu.