Jakub Janovský & Matej Fabian - Personae / host: Robert Palúch

date of exhibition: 2016/05/17 - 2016/06/20
institution: Galerie NoD
type of exhibition: kolektivní

notes:
Jakub Janovský, který patří k výrazným osobnostem mladé české malby, přizval na výstavu dva hosty, malíře Mateje Fabiana a sochaře Roberta Palúcha. V tomto projektu je spojuje téma masek, maskování či zakrývání, které je v dnešní době nanejvýš aktuální. Má však samozřejmě mnoho významů, prorůstajících osobním, společenským i politickým životem. Lze ho vnímat i ztvárňovat různými způsoby, s vážností nebo s nadsázkou a ironií. Každý ze zúčastněných umělců volí jiný pohled a v souvislosti s tím i odlišné výrazové prostředky. Jakub Janovský užívá přesvědčivé symboly, s nimiž dokáže vyjádřit charakteristické rysy současnosti, jeho obrazy mají filozofickou hloubku a přitom vyrůstají z každodenního života. Matej Fabian má vytříbený smysl pro vyjádření absurdity a cit pro propojení různých časů a významů. K vyjádření svých představ využívá, podobně jako Jakub Janovský, tradiční i nezvyklé postupy. Socha Roberta Palúcha dosahuje odlišných, nečekaných či dokonce až znepokojivých účinků a představuje překvapivý způsob vyjádření společného tématu.