Diplomky 2016

date of exhibition: 2016/06/22 - 2016/06/29
institution: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Info: https://www.umprum.cz/web/cs/umprum/diplomky-2016-3593