Jan Slavíček 1900-1970

date of exhibition: 1980/05/15 - 1980/07/13
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská