Dana Sahánková: Mezi nocí a snem

date of exhibition: 2016/12/09 - 2017/01/27
institution: DEPO Gallery
type of exhibition: autorská

notes:
Dana Sahánková se soustavně věnuje velkoformátovým kresbám s přesahy k objektu, které jsou často složeny i z několika spojených dílů. Jejími náměty jsou v posledních letech formy vztahů a napětí, které skrze ně vzniká. Ty jsou vyjádřeny nejen „hrou“ figurálních motivů zvířat, ale především tenzi vyvolávajícím setkáním racionality a iracionality, bílých a černých ploch, světla a tmy, bdění a snu.


Autorka se postupně redukcí obsahů dostává až k vyjádření pomocí náznaků. „Velké kompozice se mění na temně sjednocené ,paměťové krajiny‘ připomínající skladiště vědomí, místo, kde se nahromadilo velké množství nereflektovaných prožitků, informací a dat. Bílá plocha zde už pouze bodově prosvítá, tak jako září hvězdy na obloze nebo otvory perforací ve tmě,“ říká teoretik umění a kritik Petr Vaňous. K vlastním zkušenostem lze racionální postoj zaujmout až zpětně. Autorku „zajímá právě to, co racionální a ,rozhodovací‘ etapě předchází a co ji také může nečekaně komplikovat.“


Svou tvorbou se zařazuje mezi výtvarné autory nejmladší, tzv. nulté generace, pro kterou zviditelnila médium kresby. „Jejím rozhodujícím výtvarným projevem je tuš a kresba, kterou vytváří především perokresby. Právě v kresbě si Sahánková osvojila výrazový potenciál spočívající ve svébytné ikonografii a poetice,“ popisuje Petr Vaňous.