Random

date of exhibition: 2016/06/17 - 2016/07/14
institution: Galerie Pragovka
type of exhibition: kolektivní

notes:
RANDOM
vygenerované podtituly:

1. KONEC ILUZÍ: Konstrukční řešení změny
2. POST RUBBISH: Podvádění samolibosti
3. REMIX SYSTÉMU: Retrospektiva kolektivního šarmu
První výstava v nově vzniklé oficiální galerii na Pragovce nesoucí název RANDOM / podtitul 1. 2. 3. (vyber), se nesnaží postihnout výše zmíněnou různorodost ani ji tematicky následovat. Hlavní polohou je generovaná nahodilost, která od počátku autonomně řídí a taktuje osazenstvo Pragovky, které se následně noří do rituální koupele v této postindustriálně krásné Ganze. Tato iniciace prostředím vyvolává, přes všechnu různorodost, kolektivního ducha, jenž spoluutváří tvůrčí principy a myšlenky, které se na sebe vážou za zdmi ateliérů jako kovalentní vazba mezi atomy vodíku a kyslíku ve vodě. Odehrává se tu jev, který lze klasifikovat jako prosakování kolektivního, či více pregnantně telepatické štětcové přemostění, což lze uvažovat za tematické poselství výstavy.
Možná je to vše rovněž zapříčiněno pamětí místa, které bylo svou povahou vždy prostředím se silným kolektivním duchem, jakkoliv pejorativně to lze chápat. Nabízí se ale také jiná paralela, která může mít s popsaným propojením souvislost.

Podle jednoho historického pramenu existuje domněnka, že v areálu Pragovky, v době druhé světové války vyvíjeli nacisté program pro komunikaci s mimozemskou civilizací. Pro tento účel údajně používali “enigmatické” stroje, které šifrovali dětská říkadla typu: “ Ententýky dva špalíky, čert vyletěl z elektriky...” a posílali je 777-krát za sebou do éteru.

Hala E vysočanské Pragovky se jako umělecké ateliéry pronajímá od roku 2010. Celkem zde působí přes 70 umělců různého zaměření. Od roku 2010 umělci uspořádali několik
akcí pro veřejnost, mimo jiné již tradiční podzimní salon a z nedávných akcí například Kolben Open 3.
Při příležistoti nově otevřené galerie typu „white cube“, kterou chtějí majitelé areálu podpořit své residenty a současné umění a zároveň títo gestem kodifikovat svůj záměr postupného budování nového uměleckého centra v areálu Pragovky, jste srdečně zváni na slavnostní vernisáž výstavy Random.
Autonomní kurátorský výběr představí při této události 18 umělců z Pragovky. Kromě jiných jmen bude vystavovat například Anna Hulačová, Adam Štech, Martina Chloupa, David Pešat, Vladimír Merta, Lawrence Wells nebo Zuzana Růžičková.