Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda

date of exhibition: 2016/12/16 - 2017/03/06
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: autorská