Jan Reich: Fotografie 1967 - 1976

date of exhibition: 1977/05/12 - 1977/06/12
institution: Malá výstavní síň
type of exhibition: autorská