Jan Reich: Periferie

date of exhibition: 1990/05
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: autorská