Jan Reich: Mizející Praha

date of exhibition: 1992/02/27 - 1992/05/03
institution: Středočeské muzeum
type of exhibition: autorská