Z nových zisků galerie 1973/1983

date of exhibition: 1983/09 - 1983/12
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní