CRASHTEST 5: Transmise

date of exhibition: 2015/09/03 - 2015/10/09
institution: Topičův klub Topičova salonu
type of exhibition: kolektivní

notes:
Pátý ročník výstavy CRASHTEST, letos s podtitulem TRANSMISE, představí díla studentů a pedagogů sochařského ateliéru brněnské FAVU VUT vytvořená technologií 3D tisku. Tato technologie zaznamenává kumulativní zájem nejen v oblastech techniky, ale je jí věnován velký prostor i v umělecké sféře. 3D tisk pomáhá současným tvůrcům zhotovovat unikátní a do každého detailu propracovaná díla. Vystavené práce prezentují rozdílné přístupy a možnosti využití 3D technologie v současném umění. Pomocí této technologie zúčastnění umělci předvádějí neobvyklé deformace objektů, jejich vzájemné pronikání a prolínání či naskenované „kopie“ reálných objektů. Někteří pracují se strukturami, které mohou být realizovány jen díky 3D tisku, jiní vytvářejí objekty formované chybou přenosu informace, která zcela změní strukturu naskenovaného předmětu, či artefakty inspirované kinetismem a minimalismem. Výstava poukazuje nejen na tyto rozdílné přístupy k 3D tisku, ale také si klade otázku, do jaké míry digitální technologie ovlivňuje tradiční sochařskou práci. Součástí letošního CRASHTESTu budou také práce vzniklé v rámci společného projektu zmiňovaného brněnského ateliéru a School of Visual Arts v New Yorku.

Ateliér sochařství 1 FAVU VUT v Brně se dlouhodobě věnuje tisku pomocí 3D technologie. Studenti pod vedením prof. Michala Gabriela a doc. Tomáše Medka se primárně zaměřují na figurativní tvorbu, přičemž se snaží o propojení klasické a digitální sochařské technologie.

Projekt CRASHTEST vznikl v roce 2010 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cílem je umožnit studentům vyzkoušet si naučené teoretické dovednosti v praxi. Název CRASHTEST je metaforou zátěžové zkoušky, která má prověřit výsledky práce jak budoucích umělců, tak i začínajících kurátorů.