Digital Exchange

date of exhibition: 2016/02/04 - 2016/03/12
institution: Galerie města Trutnova
type of exhibition: kolektivní

notes:
Digitální tisk jako nové médium ve světě sochařství.

Unikátní výstava DIGITAL EXCHANGE představí nový technologický fenomén současnosti digitální 3D tisk v souvislostech, ve kterých proniká do světa umění a to názorně prostřednictvím neobvyklého projektu, který vznikl ze spolupráce Ateliéru Socha I. Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a School of Visual Arts v New Yorku. Trutnovská výstava, která je volnou reprízou expozic z New Yoku, Brna a Topičova salonu v Praze, předvede studentské práce brněnských a newyorských studentů umění a také pedagogů Michala Gabriela a Tomáše Medka. Nejpodstatnější část budou tvořit práce, které si studenti obou škol nejdříve vzájemně zaslali v elektronických datech a následně je materializovali za pomocí 3D tiskáren. Jedná se tedy o díla komorních rozměrů, které vycházejí z možností tiskáren, jimiž školy disponují. K viděné budou ale také rozměrnější sochařské práce, při jejichž vzniku se nejnovější technologie uplatnily jen v některé z fází a jinak byly realizovány pomocí tradičních sochařských postupů. Výstava tak bude atraktivní ukázkou rozpuku tohoto nového média na poli umění a zároveň bude doplněna i projekcí, která jej i návštěvníkům srozumitelně přiblíží po technické stránce.

Vedoucí projektu: Suzanne Anker / Mike Falk / Michal Gabriel / Tomáš Medek / Luis Navarro / Dušan Váňa