Materiálový experiment

date of exhibition: 2016/02/05 - 2016/03/03
institution: Topičův salon (2007-)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava Materiálový experiment zohledňuje aktuální materiálové, procesuální a technologické přístupy v převážně prostorové tvorbě ateliéru Přírodní materiály na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.