Tvůrčí skupina Profil: Užité umění

date of exhibition: 1962
institution: Uměleckoprůmyslové muzeum
type of exhibition: kolektivní