České malířství 20. století (generace devadesátých let)

date of exhibition: 1973/08 - 1973/09
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní