J. F. Solan

date of exhibition: 1947
institution: Síň Sdružení výtvarníků Purkyně
type of exhibition: autorská