Pocta Bohumilu Kubištovi

date of exhibition: 2016/11/24 - 2017/02/05
institution: Galerie moderního umění v Hradci Králové
type of exhibition: autorská

notes:
-
Bohumil Kubišta patří mezi důležité osobnosti zakladatelské generace českého moderního umění a jeho tvorba významně spoluurčovala vývoj českého malířství v období před první světovou válkou. Úvodní výstava v novém grafickém kabinetu Galerie moderního umění předkládá návštěvníkům dosud jen málo známou část jeho díla - grafické listy, které byly donedávna skryty v depozitářích galerií a v soukromých sbírkách. Výstava představuje podstatnou část Kubištova grafického díla, kterou doplňují tematicky související autorovy kresby ze sbírek Galerie moderního umění.
Součástí výstavy jsou také tři malířské studie z krátkého pobytu Bohumila Kubišty ve Florencii od října 1907 do března 1908 a obraz Zátiší s modrým džbánem z roku 1909, doplněný skicou k tomuto obrazu.
galeriehk.cz