Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)

date of exhibition: 1946/04/21 -
institution: Písek
type of exhibition: kolektivní