České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze

date of exhibition: 1972/08 - 1972/12
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní