České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie

date of exhibition: 1980
institution: Oblastná galéria
type of exhibition: kolektivní