Interiérové objekty

date of exhibition: 1988/03
institution: Galerie na Můstku
type of exhibition: kolektivní