Český granát

date of exhibition: 1984
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní