Daniel a Ignác Preisslerové: Barokní malíři skla a porcelánu

date of exhibition: 2009/04/23 - 2009/06/14
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní