Milan Halaška: Kresby z Asuánské přehrady

date of exhibition: 1962/08/08
institution: Výstavní síň SČSP
type of exhibition: autorská