Magické mosty Viléma Reichmanna

date of exhibition: 1988/05
institution: Závodní klub ROH ČKD Blansko
type of exhibition: autorská