Jan Samec: Stereotypy přírody

date of exhibition: 2008/10/16 - 2008/11/16
institution: Muzeum umění a designu
type of exhibition: autorská