Michal Blažek: Sochy a reliéfy

date of exhibition: 20011/010/06 - 2011/11/02
institution: Galerie Ztichlá klika
type of exhibition: autorská