Jan Samec

date of exhibition: 1982
institution: Muzeum středního Pootaví
type of exhibition: autorská