Ludvík Vacek: Grafika a kresby

date of exhibition: 1983/04/07 - 1983/04/24
institution: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
type of exhibition: autorská