Petr Kavan: Otázky jsou odpovědi

date of exhibition: 2000/05/06 - 2000/06/28
institution: Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
type of exhibition: autorská

notes:
doprovodný hudební program