Michal Bauer

date of exhibition: 2010/07/02 - 2010/08/29
institution: Dům knihy Portal
type of exhibition: autorská

notes:
zahájení výstavy 25.7.2010