Dominik Mareš: Struktura prostoru

date of exhibition: 2009/06/18 - 2009/08/30
institution: Galerie výtvarného umění v Mostě
type of exhibition: autorská

notes:

Ve výstavním sále Děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě proběhla výstavu obrazů mladého malíře Dominika Mareše, pro kterého je typická fascinace velkoměstskou krajinou.

Kurátor výstavy Petr Svoboda, ředitel Galerie výtvarného umění v Mostě, vybral pro rozsáhlou expozici nazvanou - Struktura prostoru - i rané malířovy práce z počátku devadesátých let, ale jádro výstavy tvoří především nové obrazy z posledních let. S malířem Dominikem Marešem hovořil v Mostě Karel Oujezdský.

Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace, je od roku 2001 spravována Krajským úřadem Ústeckého kraje. Svůj výstavní program realizuje ve suterénním výstavním sále gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, který svou velkolepou centrální dispozicí umožňuje rozsáhlé realizace malířských a sochařských retrospektivních výstav. Výstavní činnost je koncipovaná tak, aby výběr umělců v dlouhodobém horizontu přiblížil mostecké a ústecké veřejnosti tvorbu předních výtvarných umělců a uměleckých proudů 20. a 21. století. Kromě vybraných českých umělců galerie prezentuje i tvůrce zahraniční, kde se v poslední době zaměřuje zejména na oblast frankofonní, německou a finskou.

http://www.domar.cz/vystavy/item/krajska-galerie-most.html