Materiál 307

date of exhibition: 2017/02/10 - 2017/05/08
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní